خدمات ما

  • نصب سیستم های حضور و غیاب ، سیستم های کنترل دسترسی کاربران با قابلیت ممنوعیت ورودکاربران بخش دیگر، به بخش های از پیش تعیین شده.
  • نصب سیستم های هشدار ایمنی، دوربین های نظارت آنلاین و… در محیط های آزمایشگاهی .
  • نصب و مونتاژ انواع تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی.
  • ایمن سازی محیط های آزمایشگاهی.
  • مشاوره و نظارت فنی بر ساخت و سکو بندی و تجهیز نمودن انواع آزمایشگاه های تحقیقاتی، پایلوت، آموزشی و… از ابتدای ساخت ، تست و تایید پایان کار.
  • بروزرسانی و نصب سایر تجهیزات بر روی دستگاه های قدیمی ( در صورت امکان)
  • تعمیرات تجهیزات (اروپایی، چینی ، فاقد نمایندگی ، تحریم و…)
  • رفع سر و صداهای ناهنجار دستگاه ها

No comments.