شرکت ایمن باهر امید

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شرکت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

خدمات

نصب سیستمهای هشدار ایمنی، دوربینهای نظارت آنلان در محیطهای آزمایشگاهی نصب سیستم های حضور و غیاب و سیستمهای کنترل دسترسی کاربران مشاوره و نظارت فنی برساخت، سکوبندی و تجهیز انواع آزمایشگاههای تحقیقاتی، آموزشی و ... از ابتدای ساخت، تست و تایید پایان کار

خدمات

سفارش سازی محصولات

ساخت انواع: سیرکولاتور سرد و گرم همزن رفت و برگشتی حمام آب ویسکومتری دستگاه آزمون چسبندگی دماسنج آزمایشگاهی

سفارش سازی محصولات

محصولات

سیرکولاتور پرتابل رومیزی

سیرکولاتور آزمایشگاهی دستگاهی است که وظیفه آن ثابت نگه داشتن دمای یک فرایند آزمایشگاهی می باشد که این فرایند خود

سیرکولاتور گرم و سرد

سیرکولاتور آزمایشگاهی دستگاهی است که وظیفه آن ثابت نگه داشتن دمای یک فرایند آزمایشگاهی می باشد که این فرایند خود

حمام آب ویسکومتری

حمام اب ویسکومتری