شرکت ایمن باهر امید

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شرکت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

خدمات

نصب سیستمهای هشدار ایمنی، دوربینهای نظارت آنلان در محیطهای آزمایشگاهی نصب سیستم های حضور و غیاب و سیستمهای کنترل دسترسی کاربران مشاوره و نظارت فنی برساخت، سکوبندی و تجهیز انواع آزمایشگاههای تحقیقاتی، آموزشی و ... از ابتدای ساخت، تست و تایید پایان کار

خدمات

سفارش سازی محصولات

ساخت انواع: سیرکولاتور سرد و گرم همزن رفت و برگشتی حمام آب ویسکومتری دستگاه آزمون چسبندگی دماسنج آزمایشگاهی

سفارش سازی محصولات